Polityka Prywatności: nie gromadzimy indywidualnych danych osobowych, korzystamy z plików cookie. Zobacz więcej | OK, ukryj komunikat
psur.pl - Wycieczki po Polsce
strona główna > artykuły > Opłaty na autostradach - wszystkie kategorie (cennik ViaTOLL)

Opłaty na autostradach - wszystkie kategorie (cennik ViaTOLL)

Ceny przejazdu przez płatne odcinki autostrad w Polsce dla pojazdów wszystkich kategorii: motocykle, ciężarówki, busy, samochody z przyczepami itp.

Piotr Surowiecki | ostatnia aktualizacja: 23-07-2021, 23:28 | Copyright (c) psur.pl | Zakaz kopiowania tekstu i/lub zdjęć

Jeśli interesują Cię tylko samochody osobowe, to tutaj jest wygodniejsze zestawienie.


A1: Toruń - Gdańsk
Ceny za cały odcinek Toruń - Gdańsk (węzły: Nowa Wieś - Rusocin).

Kategoria 1: pojazdy samochodowe o dwóch osiach, bez podwójnych kół, nieciągnące przyczepy; motocykle
29,90 zł (0,16 zł/km + VAT)

Kategoria 2 + 3 + 4: pojazdy o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej zamocowano podwójne koła; pojazdy posiadające łącznie więcej niż dwie osie, bez podwójnych kół; pojazdy o trzech osiach, które posiadają podwójne koła na przynajmniej jednej osi; pojazdy o więcej niż trzech osiach, które posiadają koła na przynajmniej jednej osi
71 zł (0,38 zł/km + VAT)

Kategoria 5: pojazdy ponadnormatywne i niemieszczące się w powyższych kategoriach
298,90 zł (1,60 zł/km + VAT)

Płatności:
- gotówką (PLN, EUR, USD);
- kartami kredytowymi;
- kartami paliwowymi/flotowymi;
- aplikacją - automatycznie bez zatrzymywania się (wszystkie kategorie oprócz motocykli);
- eTOLL, viaTOLL i viaAUTO nie działa na tym odcinku.

Pobór opłat poprzez system zamknięty między bramkami:
- koło Gdańska PPO Rusocin za węzłem Rusocin (S6) w stronę Torunia;
- koło Torunia PPO Nowa Wieś między węzłami Czerniewice (S10, DK91) a Lubicz (DK80, DK10).


A2: Świecko (granica z Niemcami) - Poznań - Konin

Kategoria 1: Motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach.
87 zł

Kategoria 2: Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe z przyczepami.
142 zł

Kategoria 3: Pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami.
196 zł

Kategoria 4: Pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach i więcej z przyczepami.
280 zł

Kategoria 5: Pojazdy nienormatywne.
730 zł

Płatności:
- gotówką (PLN, USD, EUR),
- karty płatnicze,
- karty paliwowe (ROUTEX, DKV, UTA, ARIS, FLOTA, OPEN DRIVE, SHELL, E100, LOGPAY, MULTI SERVICE TOLLS CARD, AS24, LOTOS, EUROWAG),
- brak płatności automatycznych (eTOLL, viaTOLL i viaAUTO nieobsługiwane).

Na odcinku Świecko - Poznań pobór opłat poprzez system zamknięty między bramkami:
- PPO Tarnawa za węzłem Rzepin w stronę Poznania,
- PPO Gołuski za węzłem Poznań-Zachód (S11) w stronę Świecka.

Na odcinku Poznań - Konin pobór opłat poprzez system otwarty na 2 bramkach:
- PPO Nagradowice za węzłem Poznań-Wschód (S5) w stronę Warszawy,
- PPO Lądek między węzłem Sługocin a Słupca.
- Tylko dla korzystających z węzła Słupca i jednocześnie jadących w stronę lub od strony Poznania jest jeszcze bramka na tym węźle.


A2: Konin - Łódź (Stryków)

Motocykle:
5 zł (5 gr/km)

Pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie przekraczającej 3,5 tony:
9,90 zł (10 gr/km)

Autobusy oraz pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o DMC powyżej 3,5 t i poniżej 12 t - w zależności od limitów emisji spalin:
- EURO 2 lub gorsze: 39,60 zł (40 gr/km);
- EURO 3: 34,70 zł (35 gr/km);
- EURO 4: 27,70 zł (28 gr/km);
- EURO 5 lub lepsze: 19,80 zł (20 gr/km).

Pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o DMC co najmniej 12 t - w zależności od limitów emisji spalin:
- EURO 2 lub gorsze: 52,50 zł (53 gr/km);
- EURO 3: 45,60 zł (46 gr/km);
- EURO 4: 36,60 zł (37 gr/km);
- EURO 5 lub lepsze: 26,70 (27 gr/km).

Płatności:
- dla motocykli i samochodów osobowych płatności manualne (gotówka, karty płatnicze) albo eTOLL lub viaAUTO/viaTOLL;
- pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony: wyłącznie elektroniczny pobór płatności eTOLL lub viaTOLL/viaAUTO.

Na odcinku Konin - Stryków pobór opłat poprzez system zamknięty między bramkami:
- PPO Konin-Wschód za węzłem Konin-Wschód w stronę Warszawy,
- PPO Stryków między węzłami Zgierz a Stryków.


A4: Wrocław - Opole - Gliwice

Motocykle
8,10 zł (5 gr/km)

Pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
16,20 zł (10 gr/km)

Autobusy oraz pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o DMC powyżej 3,5 t i poniżej 12 t - w zależności od limitów emisji spalin:
- EURO 2 lub gorsze: 65 zł (40 gr/km);
- EURO 3: 56,80 zł (35 gr/km);
- EURO 4: 45,50 zł (28 gr/km);
- EURO 5 lub lepsze: 32,50 zł (20 gr/km).

Pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o DMC co najmniej 12 t - w zależności od limitów emisji spalin:
- EURO 2 lub gorsze: 86,10 zł (53 gr/km);
- EURO 3: 74,70 zł (46 gr/km);
- EURO 4: 60,10 zł (37 gr/km);
- EURO 5 lub lepsze: 43,85 (27 gr/km).

Płatności:
- dla motocykli i samochodów osobowych płatności manualne (gotówka, karty płatnicze) albo eTOLL lub viaAUTO/viaTOLL;
- pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony: wyłącznie elektroniczny pobór płatności eTOLL lub viaTOLL/viaAUTO.

Na odcinku Wrocław - Gliwice pobór opłat poprzez system zamknięty między bramkami:
- koło Wrocławia PPO Karwiany za węzłem Bielany Wrocławskie w stronę Katowic;
- koło Gliwic PPO Żernica za węzłem Sośnica w stronę Wrocławia.


A4: Katowice - Kraków

Kategoria 1 z rabatem: motocykle
12 zł

Kategoria 1: pojazdy samochodowe o dwóch osiach
24 zł / 16 zł przy płatnościach automatycznych

Kategoria 2 + 3: pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami; pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami
40 zł / 34 zł przy płatnościach automatycznych

Kategoria 4 + 5: pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami; pojazdy niemieszczące się w kategoriach od 1 do 4 i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym
70 zł / 60 zł przy płatnościach automatycznych

Płatności:
- aplikacją Autopay lub Skycash - automatycznie bez zatrzymywania się (wszystkie kategorie oprócz motocykli);
- elektroniczny pobór opłat A4Go;
- elektroniczny pobór opłat Telepass (o ile urządzenie jest kompatybilne);
- gotówką (PLN, EUR, USD);
- kartami płatniczymi;
- kartami paliwowymi/flotowymi (PKN ORLEN - Flota i Open Drive, karty ROUTEX wyemitowane przez: Aral, BP, Eni, Statoil, karty UTA, karty SHELL, karty DKV, karty Lotos Biznes, karty E100);
- kartA4;
- eTOLL, viaTOLL i viaAUTO nie działa na tym odcinku.

Na odcinku Katowice - Kraków pobór opłat poprzez system otwarty na dwóch bramkach:
- PPO Brzęczkowice za węzłem Mysłowice-Brzęczkowice (S1) w stronę Krakowa;
- PPO Balice przed węzłem Kraków-Balice I (S7) jadąc od Katowic.


Pozostałe autostrady i drogi ekspresowe - cennik eTOLL/ViaTOLL

Niewymienione powyżej fragmenty autostrad A1, A2, A4, A6, A8, A18.

Niewymienione powyżej fragmenty dróg ekspresowych S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S14, S17, S19, S22, S52, S61, S74, S79

Szczegółowa lista odcinków - z rozpisaniem węzłów itp.

Bezpłatnie: pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli zwykłe auta) oraz motocykle.

Autobusy oraz pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o DMC powyżej 3,5 t i poniżej 12 t - w zależności od limitów emisji spalin:
- EURO 2 lub gorsze: 40 gr/km;
- EURO 3: 35 gr/km;
- EURO 4: 28 gr/km;
- EURO 5 lub lepsze: 20 gr/km.

Pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o DMC co najmniej 12 t - w zależności od limitów emisji spalin:
- EURO 2 lub gorsze: 53 gr/km;
- EURO 3: 46 gr/km;
- EURO 4: 37 gr/km;
- EURO 5 lub lepsze: 27 gr/km.

Na tych drogach opłaty są pobierane poprzez elektroniczny system płatności viaTOLL.


Drogi krajowe - cennik ViaTOLL

Fragmenty dróg krajowych nr 6, 7, 10, 18, 44, 60, 77, 79, 81, 90, 91, 92, 94 (szczegółowe rozpisanie fragmentów objętych opłatami).

Autobusy oraz pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o DMC powyżej 3,5 t i poniżej 12 t - w zależności od limitów emisji spalin:
- EURO 2 lub gorsze: 32 gr/km;
- EURO 3: 28 gr/km;
- EURO 4: 22 gr/km;
- EURO 5 lub lepsze: 16 gr/km.

Pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o DMC co najmniej 12 t - w zależności od limitów emisji spalin:
- EURO 2 lub gorsze: 42 gr/km;
- EURO 3: 37 gr/km;
- EURO 4: 29 gr/km;
- EURO 5 lub lepsze: 21 gr/km.

Na tych drogach opłaty są pobierane poprzez elektroniczny system płatności viaTOLL.

Komentarze - forum

Skorpionik (03-06-2017, 23:31)

Przydałyby się linki do szczegółowych cenników dla każdej Autostrady. Po za tym opisy są ukierunkowane na odcinki od końca do końca każdej płatnej autostrady. Ogólnie mało pomocne.

Kierowca (11-07-2019, 13:55)

Bardzo fajnie zrobione. Nawet na stronie viatoll nie znajdziesz tych informacji

0123darak (20-07-2019, 15:56)

Czy zespół pojazdów to np samochód osobowy z przyczepką?Więcej w naszym serwisie

Copyright (c) Piotr Surowiecki | O nas i kontakt | Regulamin i polityka prywatności | odsłon od XI 2009: 14966678